ไวอากร้า ยาปลุกอารมณ์หญิง ยาปลุกอารมณ์ชาย ยาปลุกเซ็ก ยาอึด ยาทน ยาแข็ง

ประโยชน์ของไวอากร้าคือช่วยเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ไวอากร้า เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมีประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นได้

หนึ่งในประโยชน์ของไวอากร้าคือช่วยเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศกับยาไวอากร้า หรือซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Viagra-Sidenafil Citrate) ปรากฏว่าได้ผลสอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่แพทย์หลายคนได้ทำการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยาไวอากร้า เป็นยาชนิดรับประทานที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายชาวเอเชียได้ผลดีและปลอดภัยต่อดวงตา ไวอากร้า หาซื้อได้ที่ร้าน PPShop7x มีจำหน่ายทั้ง ยาปลุกอารมณ์ผู้หญิง และ ยาปลุกอารมณ์ผู้ชาย

ไม่เพียงประโยชน์ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวแล้ว ไวอากร้า ยังมีประโยช์ต่อผู้ใช้อีกมากมาย

สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาซิลเดนาฟิลในเอเชีย “ASSESS — (ASian Sildenafil Efficacy and Safety Study) ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 690 คน จากศูนย์รักษาโรค รวม 23 แห่ง ผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็นชายอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และยังคงมีความสัมพันธ์กับคู่ครองที่เป็นเพศหญิงสม่ำเสมอ สำหรับในประเทศไทยนั้นได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิก ในผู้ป่วยชาย 125 รายที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ และโรงพยาบาลศิริราช

การศึกษาวิจัยทางคลินิกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไฟเซอร์ได้เสนอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทำการศึกษาวิจัย ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 4,000 คน พบว่า ไวอากร้า ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวมีความปลอดภัยต่อดวงตา ผู้ป่วยบางรายมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยทางตา ก็เป็นชั่วคราวแล้วหายเป็นปกติดังเดิม และมีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่จะมีอาการดังกล่าว

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางโรค

ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกทั่วโลก แพทย์พบว่าผู้ป่วยจำนวนน้อยมาก หรือ เพียงร้อยละ 2.7 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการว่ามีอาการข้างเคียงในเรื่องของการมองเห็น อาทิเช่น บางรายอาจเห็นสีฟ้าแซม บางรายเห็นแสงจ้า หรือตามัวเล็กน้อย อาการเหล่านี้ เกิดขึ้นเล็กน้อย เพียงชั่วคราว แล้วหายเป็นปกติดังเดิม โดยมักเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากใช้ยาและเป็นอยู่นานประมาณสองสามนาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ป่วยรายใดขอถอนตัวจากการศึกษา เนื่องจากเหตุของอาการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นที่ทราบแล้วว่าอาจมีอาการข้างเคียงในเรื่องของการมองเห็น ซึ่งเกิดจากการที่ยาไวอากร้าไปยับยั้งการทำงานของพีดีอี-6 (Phosphodiesterase — PDE-6) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในเรตินา (จอประสาทตา) แต่ไวอากร้ามีผลยับยั้ง PDE 6 (ตา) น้อยกว่าต่อ PDE 5 (อวัยวะเพศ) ถึง 10 เท่า

ศ.น.พ. เทียม หล่อเทียนทอง ประธานชมรมจอประสาทตาแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการจริยธรรมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องจากส่วนผสมของยาไวอากร้า ที่รู้จักกันในชื่อ “ซิลเดนาฟิล” มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของ พีดีอี-6 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ยาอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดผลข้างเคียงที่ดวงตาได้ ยารักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง (coronary heart disease) ที่ใช้กันมานานมาก คือ ยากลีเซอรีล ไตรไนเตรท (Glyceryl trinitrate) มีผลเช่นเดียวกัน คือ การเห็นสีผิดไปชั่วคราว เพราะขบวนการใกล้กันมากคือ ทั้ง 2 ตัวทำให้ cyclic GMP เพิ่มขึ้น ในขบวนการของการทำงานในจอประสาทตา

จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกของไฟเซอร์ที่ให้แพทย์หลายรายทำการศึกษาเพื่อครอบคลุมผู้ป่วยหลายกลุ่ม รวมจำนวนกว่า 5,000 คน ทั้งในเอเชียและในสหรัฐอเมริกา พบว่า น้อยกว่าร้อยละ 3 ของผู้ป่วยที่กินยาไวอากร้าในขนาดปกติมีอาการข้างเคียงที่ดวงตา และผู้ป่วยเหล่านี้ ได้รายงานว่าเกิดอาการดังกล่าวขึ้นเล็กน้อย และหายเป็นปกติโดยธรรมชาติ”ศ.น.พ. ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานสมาคมจักษุแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และอดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า “ผลจากการศึกษาวิจัยที่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยจำนวนน้อยเห็นแสงจ้า หรือเห็นสีฟ้าแซมเพียงชั่วคราวแล้วหายเป็นปกตินั้น กล่าวได้ว่า ไม่ใช่อาการของตาบอดสี เพราะโรคตาบอดสีเกิดจากกรรมพันธุ์เท่านั้น และคนตาบอดสี จะเห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจนดี เพียงแค่อ่านบอกสีไม่ได้ชัดเจน หากเป็นมากก็บอกสีไม่ได้ เช่น บอกสีเขียว แดง เหลือง ของไฟจราจรไม่ได้ เห็นหญ้าสีเขียวเป็นสีเทา ดังนั้น

ผลจากการศึกษาวิจัยทำให้สรุปได้ว่ายา ไวอากร้า มีความปลอดภัยไม่ทำให้เป็นโรคตาบอดสี หรืออาการข้างเคียงที่รุนแรง”นอกจาก การศึกษาวิจัยทางคลินิกดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีศึกษาเรื่องความปลอดภัยของยาไวอากร้าต่อดวงตาในระยะยาวอีกด้วย โดยใช้เวลาศึกษานานถึง 1 ปี เป็นการตรวจ และทดสอบการมองเห็นหลายรูปแบบ ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกัน กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป และผลข้างเคียงที่เกิดกับดวงตามีเพียงเล็กน้อย เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และหายเป็นปกติดังเดิม“ผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่ายาไวอากร้าไม่ได้ทำให้การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและหลักฐานทางการแพทย์แสดงให้เห็นได้ว่าการใช้ยาไวอากร้าในปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้ใช้เป็นเวลานานไม่ทำลายเรตินาอย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยของยาไวอากร้าในการใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” ศ.น.พ. เทียม กล่าวเสริมผลข้างเคียงของยาไวอากร้าต่อดวงตา ที่จริงแล้ว มีเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผลข้างเคียงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในการศึกษาวิจัย เช่น อาการปวดศีรษะ (ร้อยละ 16) หน้าแดง (ร้อยละ 11) และท้องอืด (ร้อยละ 7) ซึ่งเป็นเพียงเล็กน้อย แล้วหายเป็นปกติโดยธรรมชาติ

สำหรับยาไวอากร้าแล้วเป็นยาจำหน่ายทั่วโลก

ไวอากร้า ยาปลุกอารมณ์หญิง ยาปลุกอารมณ์ชาย ยาปลุกเซ็ก ยาอึด ยาทน ยาแข็ง ppshop30

ยา ไวอากร้า ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่รับประทานยาประเภทไนเตรทบริษัท ไฟเซอร์ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพทั่วโลก โดยอาศัยการวิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2540 บริษัทฯ มีรายได้ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2541ขณะนี้ ยาไวอากร้าได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายได้ใน 34 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในอีกหลายประเทศ

ไวอากร้า ขนาด 100 mg. นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตโดยบริษัท ไฟเซอร์ หาซื้อได้ที่ร้าน PPShop7x มีสินค้าหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง ยาปลุกอารมณ์ผู้หญิง และ ยาปลุกอารมณ์ผู้ชาย มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด

แต่ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป ให้ใช้เฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น ถ้ามีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ไวอากร้า ให้หยุดใช้ยาทันที แล้วให้ดื่มน้ำ และของหวานตามเข้าไปมากๆ แล้วรอให้ยาหมดฤทธิ์ภายใน 3-4 ชั่วโมง